The Trapezoid

The Trapezoid
bone black pigment on rag paper
24.5" x 38"
< Prev.   Next >